begrip toelichting
afmetingen schilderij betreft de lengte en de breedte en wel de som van lengte plus breedte zonder lijst in cm
authenticiteit mate van echtheid en mogelijke kans op vervalsing
conditie kwaliteit van het kunstwerk
e.v. en vergelijkbaar
gemiddelde prijs-100 middelste getal (mediaan) van alle genoteerde prijzen-100
grootte schilderij afmetingen van lengte plus breedte zonder lijst in cm
hoogste prijs-100

de hoogste prijs-100 is de bij een veiling gevonden hoogste prijs-100;
bij een relatief klein aantal gevonden prijzen is de kans groot, dat het niet de werkelijk hoogste prijs-100 is;
deze prijs-100 staat voor het belangrijkste werk van een schilder

kunstzinnigheid mate van schoonheid van het schilderij, in de zin van kunstenaarschap en -talent, artisticiteit, creativiteit, originaliteit, ambachtelijkheid en technische vaardigheid, kleurgebruik, fantasie, herkenbaarheid, verbeeldend vermogen, een goede en spannende compositie, etc.
kwaliteit conditie van het kunstwerk, heeft betrekking op kwaliteit van drager (bijvoorbeeld loshangend, golvend of gescheurd doek of beschadigd paneel), kwaliteit van verflaag (bijvoorbeeld schade aan verflaag en mogelijke vervuiling) en kwaliteit van beschermlaag (bijvoorbeeld vergeling en vervuiling)
laagste prijs-100

als een schilderij vervalst, lelijk en/of beschadigd is, kan de waarde teruglopen naar 0 €;
om opgenomen te worden in het prijzenbestand van een schilder, gelden voor de onderwaarde de volgende criteria: prijs-100 >= 50 € en >= 1 % van de hoogste prijs-100;
enkele kunstschilders zijn hier uitgezonderd zoals Piet Mondriaan en Willem Gerard Hofker, die perioden hadden met beduidend hogere prijzen.

mediaan middelste getal uit de reeks prijzen,
bij deze website hetzelfde als de gemiddelde prijs-100
nummer nummer met alleen de bedoeling de schilders uit de Lijsten van kunstschilders onder de knoppen Kunstschilders te kunnen koppelen met de prijsgegevens onder de knoppen Prijzen
prijs prijs van het schilderij in zijn werkelijke grootte, betaald op een veiling inclusief veilingkosten
prijs-100 prijs van het schilderij, lineair toegerekend naar de afmeting lengte plus breedte zonder lijst van 100 cm
spreiding prijzen schilderijen van een schilder worden tegen verschillende prijzen verkocht,
ook als deze omgerekend worden naar prijzen-100,
prijzen lopen van laag tot hoog
topprijs bij deze website hetzelfde als de hoogste prijs-100
veilingkosten een veiling berekent boven de hamerprijs (veiling)kosten van circa 30 %
waarde schilderij prijs betaald bij aankoop op veiling, inclusief veilingkosten;
waarde en prijs zijn bij deze website synomiemen en worden door elkaar heen gebruikt