begrip  toelichting
 afmetingen schilderij  betreft de lengte en de breedte en wel de som van lengte plus breedte zonder lijst in cm
 authenticiteit  mate van echtheid en mogelijke kans op vervalsing
 cat. 1  betreft schilderijen zoals olieverf, tempera, acryl, was en vergelijkbaar
 cat. 2  betreft schilderijen zoals aquarel, gouache, collage, gemengd werk, ingekleurde tekening   en   vergelijkbaar
 conditie  kwaliteit van het kunstwerk
 e.v.  en vergelijkbaar
 gemiddelde waarde-100  middelste getal (mediaan) van alle genoteerde waarden-100
 grootte schilderij  afmetingen van lengte plus breedte zonder lijst in cm
 hoogste waarde-100

 de hoogste waarde-100 (topwaarde-100) is de bij een veiling gevonden hoogste waarde-100;
 bij een relatief klein aantal gevonden prijzen is de kans groot, dat het niet de werkelijk hoogste   waarde-100 is;
 deze waarde-100 staat voor het belangrijkste werk van een schilder

 kunstzinnigheid  mate van schoonheid van het schilderij, in de zin van kunstenaarschap en - talent, artisticiteit,   creativiteit, originaliteit, ambachtelijkheid en technische vaardigheid,  kleurgebruik, fantasie,   herkenbaarheid, verbeeldend vermogen, een goede en spannende compositie, etc.
 kwaliteit  conditie van het kunstwerk, heeft betrekking op kwaliteit van drager (bijvoorbeeld loshangend,   golvend of gescheurd doek of beschadigd paneel), kwaliteit van verflaag (bijvoorbeeld schade   aan verflaag en mogelijke vervuiling) en kwaliteit van beschermlaag (bijvoorbeeld vergeling en   vervuiling)
 mediaan  middelste getal uit de getallenreeks van waarden;
 bij deze website hetzelfde als de gemiddelde waarde-100
 prijs  (hamer)prijs van het schilderij in zijn werkelijke grootte, betaald op een veiling 
 waarde-100  waarde (prijs plus veilingkosten) van het schilderij, lineair toegerekend naar de afmeting     lengte plus breedte zonder lijst van 100 cm
 spreiding waarden  schilderijen van een schilder worden tegen verschillende prijzen verkocht,
 ook als deze omgerekend worden naar waarden-100
 topwaarde-100  op deze website hetzelfde als de hoogste waarde-100
 uitschieter  een uitschieter is in de statistiek en gegevensanalyse een waarneming die niet bij de overige lijkt te passen. Meestal betreft het een van de gegevens die relatief ver van de overige data verwijderd ligt (Wikpedia)
 veilingkosten  een veiling berekent boven de hamerprijs (veiling)kosten van circa 30 %,
 bij internetveilingen kan dit lager liggen
 waarde schilderij  hamerprijs betaald bij aankoop op veiling plus veilingkosten;
 waarde en prijs staan bij deze website in onderling verband
 waarde-100 bereik  in het aangegeven bereik liggen vrijwel de meest gevonden waarden-100 van schilderijen   van   een schilder; circa 80 % van alle gevonden waarden,
 aan de bovenzijde van dit bereik liggen bijzondere schilderijen, die als topwerken en/of als min of meer  museale werken kunnen worden beschouwd
 en aan de onderzijde van dit bereik liggen schilderijen, die (zwaar) beschadigd zijn, mogelijk vervalst en/of niet gelukt en onaantrekkelijk zijn.