Wetenswaardigheden                          


Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de prijsgegevens van de in de website opgenomen schilders.
Een schilder is in de website opgenomen als deze niet meer actief is (overleden) en er tenminste 5 prijzen gevonden zijn voor schilderijen van categorie 1 (olieverf of vergelijkbaar) of voor schilderijen van categorie 2 (aquarel of vergelijkbaar).

Stand september 2022.

Aantal opgenomen schilders

Het totaal aantal opgenomen schilders bedraagt circa 4.000, waarvan circa 3.655 mannen en circa 345 vrouwen.

Verdeling naar eeuwen

In onderstaande tabel zijn de aantallen mannelijke en vrouwelijke schilders opgegeven naar de eeuw, waarin ze actief waren.
Deze indeling is enigszins dubieus, omdat een schilder ook in 2 eeuwen actief geweest kan zijn, afhankelijk van geboortedatum en levensjaren.
Om toch een onderverdeling naar eeuw mogelijk te maken is uitgegaan van het arbitraire uitgangspunt, dat een schilder zijn hoogtepunt heeft bij een leeftijd van circa 30 jaar en dat dan een eeuw begint in xx70; bij voorbeeld: als een schilder is geboren in of na 1670 is deze ingedeeld in de 18e eeuw.

eeuw jaren aantal mannen aantal vrouwen
16e  1470-1569  32  0
17e  1570-1669 528 
18e  1670-1769 128 
19e  1770-1869 1.050  108 
20e  1870-1969  1.917 232 


De 18e eeuw was voor Nederland geen bloeiperiode in de schilderkunst.
Eerst in de 19e eeuw beginnen vrouwen van zich te spreken en dit beeld is hetzelfde als in de 20e eeuw.

Verdeling aantal schilders naar gemiddelde waarden-100.

Voor de onderstaande tabel is uitgegaan van 5 groepen met de aangegeven spreidingsgebieden in waarden-100 van schilderijen van categorie 1 (olieverf en vergelijkbaar).

gemiddelde waarden-100 van schilderijen van categorie 1
in €
%-age schilders
> 500.000 0,5
50.000 - 500.000 3,7
5.000 - 50.000 23,8
500 - 5.000 38,4
50 - 500 38,2

 

Nederlandse topschilders aller tijden.

Een schilder is in deze top opgenomen als de gemiddelde waarde-100 (mediaan) van schilderijen van categorie 1 (olieverf en vergelijkbaar) gelijk is aan of meer is dan 1.000.000 €.
Let wel: het betreft alleen de in de website opgenomen schilders en de geregistreerde waarden is daardoor geen goed beeld van het algemeen.

schilder tijd van leven

top-
waarde-100

in €

gemiddelde
waarde-100
(mediaan)
in €

aantal schilderijen

categorie 1

  Rembrandt 1606-1669 95.000.000 30.000.000 11
Vincent Willem van Gogh 1853-1890 51.000.000 4.400.000 46
Frans van Mieris I 1635-1681 13.000.000 3.500.000 10
Ambrosius Bosschaert I 1573-1621 14.000.000 3.300.000 24
Gerard (Gerrit) Dou 1613-1675 19.000.000 2.000.000 25
Jan  Gossaert (van Mabuse) 1478-1536 10.000.000 2.000.000 5
Adriaen Coorte 1655/67->1707 7.900.000 2.000.000 16
Frans Jansz. Post 1612-1680 3.500.000 2.000.000 12
Jan van Huijsum 1682-1749 6.300.000 1.900.000 22
Hendrick Barentsz. Avercamp 1585-1634 5.500.000 1.600.000 12
Frans  Hals 1582/3-1666 20.000.000 1.500.000 26
Jan van de Capelle 1626-1679 6.700.000 1.400.000 10
Gerard Jansz. David 1440/70-1523 8.100.000 1.300.000 8
Willem de Kooning 1904-1997 15.000.000 1.100.000 43
Floris Claesz. van Dijck 1574/5-1651 2.800.000 1.000.000 5


Als meer schilderijen geveild zouden worden en/of als voor meer schilders prijsgegevens beschikbaar zouden zijn, zou de bovenstaande lijst er anders uitzien. Bovenstaande lijst is namelijk gebaseerd op veilinggegevens van over ongeveer de laatste 20 jaar. 
Topschilders zoals Jan Vermeer, Piet Mondriaan en bijvoorbeeld Joachim Anthonisz. Wtewael behoren in feite ook tot de topschilders van Nederland en met hen nog vele andere.
Als de topwaarde-100 uitgangspunt was geweest, zou de lijst er ook anders hebben uitgezien.

Nederlandse topschilderessen aller tijden 

Een schilderes is in deze top opgenomen als de gemiddelde waarde-100 (mediaan) van schilderijen van categorie 1 (olieverf en vergelijkbaar) gelijk is aan of meer is dan 10.000 €.
Bij Maria Sybilla Merian is uitgegaan van schilderijen van categorie 2 (aquarel en  vergelijkbaar).

schilderes tijd van leven top-
waarde-100
in €
gemiddelde waarde-100
(mediaan)
in €

aantal
schilderijen

categorie 1

Judith Leyster 1609-1660 1.600.000 480.000 7
Rachel Ruysch 1664-1750 2.600.000 310.000 28
Maria van Oosterwijck 1630-1693 1.000.000 170.000 13
Maria Sybilla Merian 1647-1717 230.000 73.000 10 (cat. 2)
Henriëtte Geertruida Knip 1783-1842 60.000 31.000 25
Adriana Johanna Haanen 1814-1895 110.000 25.000 48
Margaretha Cornelia Johanna W.H. Roosenboom-Vogel 1843-1896 110.000 25.000 53
Maria Margaretha la Fargue 1743-1813 31.000 22.000 6
Annie Caroline Pontifex (Charley) Toorop 1891-1955 290.000 21.000 55
Gerardina Joacoba van de Sande Bakhuyzen 1826-1895 170.000 18.000 57
Jacoba Berendina van Heemskerck (van Beest) 1876-1923 100.000 18.000 17
Elisabeth Johanna Koning 1816-1887 28.000 13.000 22
Laura Theresa Alma Tadema-Epps 1852-1909 36.000 12.000 10
Henriëtte Ronner-Knip 1821-1909 96.000 11.000 111

 
Nederlandse topschilders aller tijden voor schilderijen uit de categorie 2 (aquarel en vergelijkbaar)

Een schilder(es) is in deze top opgenomen als de gemiddelde waarde-100 (mediaan) van schilderijen van categorie 2 gelijk is aan of meer is dan 50.000 €.

 

schilder tijd van leven top-
waarde-100
in €
gemiddelde
waarde-100
(mediaan)
in €
aantal
schilderijen

categorie 2
Vincent Willem van Gogh 1853-1890 15.000.000 1.900.000 15
Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan 1872-1944 2.500.000 240.000 14
Mathias Heinrich Ernst (Heinrich) Campendonk 1889-1957 860.000 220.000 14
Hans Bol 1534-1593 520.000 110.000 14
Jan van Huijsum 1682-1749 200.000 110.000 7
Lawrence (Laurens) Alma Tadema 1836-1912 130.000 100.000 5
Adriaen Pietersz. van de Venne 1589-1662 200.000 87.000 9
Willem Gerard Hofker 1902-1981 190.000 78.000 20
Maria Sybilla Merian 1647-1717 230.000 73.000 10
Cornelis Theodorus Marie (Kees) van Dongen 1877-1968 540.000 67.000 16


Voor W.G. Hofker geldt, dat deze schilderijen met name stammen uit zijn tijd in Ned. Indië.

Gemiddelden waarden-100 in verschillende eeuwen.

In onderstaande tabel zijn per eeuw de gemiddelde waarden-100 gegeven van schilderijen van categorie 1 (olieverf en vergelijkbaar).
Ook het aantal geregistreerde schilderijen van categorie 1 per eeuw zijn gegeven.

eeuw jaren aantal schilders gemiddelde waarde-100
in €
categorie 1

aantal schilderijen

categorie 1  

16e 1470-1569 32 240.000 420
17e 1570-1669 532 145.000 9.600
18e 1670-1769 129 30.000 1.700
19e 1770-1869 1.158 7.700 31.000
20e 1870-1969 2.149 3.200 58.000


Naar oplopende eeuwen nemen de gemiddelde waarden-100 af en het aantal schilderijen neemt toe.

Meest verhandelde schilders.

In de onderstaande tabel zijn de 20 meest verhandelde schilders gegeven, althans volgens de gevolgde registratie sinds circa het jaar 2000.

schilder tijd van leven

aantal
schilderijen
categorie 1

aantal
schilderijen
categorie 2
totaal
aantal
schilderijen
Anton Heyboer 1924-2005 120 340 460
Evert Moll 1878-1955 389 25 414
Adrianus Johannes (Arie) Zwart 1903-1981 316 16 332
Constant David Ludovic Artz 1870-1951 305 16 321
Anthonius Henricus (Toon) Koster 1913-1989 274 7 281
Bernardus Cornelis (Cor) Noltee 1903-1967 263 6 269
Marinus Johannes (Marius) de Jongere 1912-1978 189 78 267
Eugenius Antonius Maria (Eugène) Brands 1913-2002 76 173 249
Christiaan Karel (Karel) Appel 1921-2006 163 79 242
Harm Hendrick Kamerlingh Onnes 1893-1985 159 71 230
Gerardus Johannes (Gerard) Delfgaauw 1882-1947 217 2 219
Antonius Petrus Everhardus (Antoon) Kruysen 1898-1977 210 2 212
Lodewijk Franciscus Hendrik (Louis) Apol 1850-1936 126 76 202
Charles Henri Joseph Leickert 1816-1907 172 25 197
Johannes (Jan) Korthals 1916-1972 169 26 195
Hermanus Antonius (Henri) van Daalhoff 1867-1953 177 10 187
Albertus Verhoesen 1806-1881 183 2 185
Willem George Frederik Jansen 1871-1949 173 12 185
Jan Josefsz. van Goyen 1596-1656 181   181
  Lucebert 1924-1974 52 127 179


Verdeling van aantal schilders naar het aantal verhandelde schilderijen van categorie 1 en categorie 2 samen.

aantal schilderijen per schilder aantal schilders totaal aantal schilderijen categorie 1 en 2
>200  13  3.700
101 - 200 125  16.300 
51 - 100 520  35.400 
26 - 50 800  29.400 
5 - 25 2.600  29.600 


Waarde van De Nachtwacht van Rembrandt.

Dit schilderij is natuurlijk een absoluut topstuk.
De topwaarde-100 van Rembrandt is volgens deze website 95.000.000 €.
De afmetingen van De Nachtwacht zijn 3,63 x 4,37 m.
Op basis van de topwaarde-100 van Rembrandt, kan de werkelijk waarde van De Nachtwacht worden berekend en deze is als volgt:

                                                        topwaarde =topwaarde-100 * (lengte + breedte in cm zonder lijst)/100

                                                        topwaarde = 95.000.000 * (363 + 437)/100 = 95.000.000 * 800/100 = 95.000.000 * 8

                                                         topwaarde = 760.000.000 €

Uiteraard is dit een benadering en buiten de werkelijkheid, omdat dit absolute pronkstuk van Nederland nooit te koop zal worden aangeboden.
In werkelijkheid ligt de waarde hier wellicht nog boven.

Verschil tussen de gemiddelde waarde-100 van schilderijen van categorie 2 ten opzichte van schilderijen van categorie 1.

Dit geldt uiteraard alleen voor schilders, waarvoor 5 of meer schilderijen van categorie 1 én voor categorie 2 bij veilingen gevonden en geregistreerd zijn.
Het betreft 630 niet actieve (overleden) schilders en 62 actieve (levende) schilders.
(De actieve schilders zijn niet in de website opgenomen, maar staan wel in het bestand).

De gemiddelde waarde-100 van schilderijen van categorie 2 (aquarel en vergelijkbaar) is in het algemeen lager dan van schilderijen van categorie 1 (olieverf en vergelijkbaar).

Gemiddeld geldt, dat de gemiddelde waarde-100 van schilderijen van categorie 2 over het gehele waardebereik van 50 - > 1.000.000 € circa 63 % bedraagt ten opzichte van schilderijen van categorie 1.
Dit %-age geldt zowel voor actieve (levende) als voor niet actieve (gestorven) schilders.

Dus aquarellen zijn in het algemeen goedkoper dan olieverfschilderijen, maar toch wel met de nodige uitzonderingen: bij circa 15 % van de betrokken schilders ligt de gemiddelde waarde-100 voor schilderijen van categorie 2 hoger dan van categorie 1.
Dit zijn bijvoorbeeld schilders, die zich meer gericht hebben op aquarel, gemend werk of collages dan op olieverfschilderijen en vergelijkbaar.

Er treden verschillen op bij verschillende waardegebieden. Zie onderstaande tabel.

gemiddelde waarde-100
van schilderijen van
categorie 1
aantal schilders %-age van de gemiddelde waarde-100 van categorie 2 t.o.v. categorie 1
> 1.000.000 2 25 % 
100.000 - 1.000.000 7 43 % 
10.000 - 100.000 62 42 % 
1.000-10.000 302 57 % 
100 - 1.000 254 75 % 

 
Contact

Heeft u een vraag of wilt u iets specifieks weten, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Indien mogelijk zal aan uw verzoek worden voldaan en zal de betreffende informatie hier worden opgenomen.